خانه

اخبار

دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396

دانلود دفترچۀ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ١٣٩٦ آزمون های عمومی و اختصاصی و جدول زیرگروه ها – ۱ آزمون های عمومی و اختصاصی و جدول زیرگروه ها – ۲ آزمون های عمومی و اختصاصی و جدول زیرگروه ها – ۳ منابع اختصاصی آز... ادامه متن

برنامه ریزی

آموزشی

رشته ریاضی: دفترچه عمومی دفترچه اختصاصی  دفترچه پاسخ تشریحی – ۱ دفترچه پاسخ تشریحی – ۲   رشته تجربی: دفترچه عمومی دفترچه اختصاصی  دفترچه پاسخ تشریحی -۱  دفترچه پاسخ تشریحی -۲   رشته انسانی: دفترچه عمومی دفترچه اختصاصی  دفترچه پاسخ تشریحی – ۱... ادامه متن

موسسه علمی آموزشی علوم گستر ایرانیان