خانه

اخبار

فهرست منابع سوالات ازمون سراسري سال 1396

الف ـ دروس عمومی نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات ۱- زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی (۲) ۲۲۰/۱ دوم ۹۳ کلیه رشته ها ادبیات فارسی (۳) ۲۴۹/۱ سوم ۹۴ کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی عمومی... ادامه متن

آموزشی

رشته ریاضی: دفترچه عمومی دفترچه اختصاصی  دفترچه پاسخ تشریحی – ۱ دفترچه پاسخ تشریحی – ۲   رشته تجربی: دفترچه عمومی دفترچه اختصاصی  دفترچه پاسخ تشریحی -۱  دفترچه پاسخ تشریحی -۲   رشته انسانی: دفترچه عمومی دفترچه اختصاصی  دفترچه پاسخ تشریحی – ۱... ادامه متن

موسسه علمی آموزشی علوم گستر ایرانیان